Bæredygtighed

Et sundt miljø er vigtigt for at kunne fortsætte vores arbejde, og derfor vælger vi bæredygtige metoder og miljøvenlige måder at gøre det på.
Hurtige links

MISSION STATEMENT

Vi er et fremtidsorienteret incoming rejsebureau, hvis mission er at give vores kunder en unik, lokal oplevelse og at tilføje aktiviteter til vores lokale tilbud. Dette gør vi samtidig med at vi fremmer kulturelt og miljøvenligt engagement gennem tætte forbindelser med lokale leverandører. Vi betragter det som vores pligt at arbejde direkte med leverandører, kunder og samfundet som helhed og fremme bæredygtighed gennem uddannelse og bevarelse af kulturelle og naturlige ressourcer på vores destinationer.

LEP D.O.O.O.'S BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

Vi er engageret i at beskytte miljøet og reducere vores negative påvirkning af naturen. Vi forpligter os til at handle på følgende måde for at bevare miljøet:

 • overholde miljøbeskyttelseslovgivningen,
 • overvåge vores aktiviteters indvirkning på miljøet,
 • opfylde de mål og foranstaltninger, der er fastsat i bæredygtighedspolitikken,
 • at uddanne medarbejderne om vores bæredygtighedspolitik, mål og tiltag
 • at informere gæster og leverandører om vores bestræbelser på at reducere de negative virkninger af vores aktiviteter på miljøet og opfordre dem til at deltage og støtte os,
 • at fremme bæredygtig mobilitet og andre miljøvenlige metoder blandt vores medarbejdere.

Vi lægger særlig vægt på følgende områder:

ENERGIFORBRUG

Vores virksomhed har forpligtet sig til løbende at forbedre sin energimæssige ydeevne og reducere sin drivhusgasemissionsprofil.

For at nå målene vil virksomheden:

 1. Reducere energiefterspørgslen i hele virksomhedens aktiviteter:

Apparater og elektronik - Køb energieffektive produkter, og brug dem effektivt. Brug en avanceret stikkontakt for at reducere "vampyrbelastninger" -> elektricitet, der går til spilde, når elektronikken ikke er i brug. Belysning -> Køb energieffektive produkter, brug dem effektivt, og indbygger mere dagslys i vores kontor ved hjælp af energieffektive vinduer og ovenlysvinduer. Elektrisk rumopvarmning og -køling -> Køb energieffektive elektriske systemer, og udnyt dem effektivt. Isolér og lufttæt vores kontor korrekt. Elektrisk vandopvarmning -> Køb en energieffektiv elektrisk vandvarmer og udnyt den effektivt, eller vælg en energieffektiv vandvarmer, der ikke bruger elektricitet.

 1. Brug energien mere effektivt
 2. Energiforsyning fra vedvarende energikilder
 3. overvåge, måle og rapportere om data om energiforbrug og energiproduktion, og
 4. Fremme bevidstheden om ansvaret for energibesparelser hos alle ansatte, studerende og entreprenører.

Vi lejer lokaler i en kontorbygning, der har en miljøvenlig arkitektur og reducerer forbruget af energi og drivhusgasser drastisk med et omhyggeligt valg af materialer og fejlfri teknik. Ventileret aluminiumsfacade med varmeisolering, flerlagsglas, mulighed for at åbne vinduer, et centralt styresystem til overvågning af køling/opvarmning og fjernvarme bidrager yderligere til lave driftsomkostninger.

VANDFORBRUG

Hos Lep d.o.o. bruger vi vandet med omtanke. Der er farvestrålende klistermærker ved begge kontorhaner, som opfordrer vores medarbejdere til at spare på vandet.

AFFALDSHÅNDTERING

Vi bestræber os på at reducere mængden af affald, der produceres på kontoret, især mængden af plastik. Til dette formål køber vi varer uden eller med lidt
emballage. Varer købes i løs vægt, hvor det er muligt. Vi sorterer også vores affald (papir, plast og emballage, glas), som derefter bortskaffes i passende bycontainere og genbruges.

FORBRUG AF ANDRE RESSOURCER (PAPIR)

Lep d.o.o.o. reducerer papirforbruget ved at fokusere på digital markedsføring og online kommunikation. Udskrivning af de resterende materialer planlægges omhyggeligt og præcist for at undgå ubrugte materialer. Vi bruger certificeret genbrugspapir.

HR-POLITIK

I vores virksomhed sikrer vi gode arbejdsforhold. Vi respekterer national og international lovgivning på arbejdsmarkeds- og menneskerettighedsområdet. Medarbejderne får regelmæssige uddannelses- og træningsprogrammer og er opmærksomme på virksomhedens bæredygtighedspolitikker, mål og foranstaltninger.

INDKØBSPOLITIK

I vores virksomhed Lep d.o.o. er vi opmærksomme på, at vi ved at købe lokale varer og tjenester bidrager til lokalsamfundets velbefindende ved at købe lokale varer og tjenester. Vores indkøbspolitik prioriterer derfor lokale produkter samt miljømæssigt ansvarlige produkter og produkter med bæredygtighedscertifikater (fair trade, økologisk, FSC osv.).

OVERORDNET FORMÅL

Vi ønsker at dele vores passion for Slovenien og vores viden om landets natur, historie og folk med vores gæster ved at tilbyde bæredygtige rejser, der er rentable for vores virksomhed og gavnlige for lokalsamfundene og miljøet.

SAMFUND OG KULTUR

- Gennemføre og støtte bevarelses- og uddannelsesprojekter og give til og støtte velgørende organisationer og initiativer i de besøgte samfund

- Gennemførelse af ture for at maksimere fordelene ved de besøgte samfunds kulturarv og tilskynde dem til at bevare og beskytte deres kultur

- Udvikle værtssamfundenes evne til at tjene til livets ophold ved hjælp af turisme ved at støtte dem i at blive en del af et turismenetværk, forstå industrien og få markedsadgang.

ØKONOMISK ANSVAR

- Hold pengene lokalt ved (så vidt muligt) at købe lokalt og bo på familiedrevne pensionater og hoteller.

- Tilvejebringe indkomstskabende aktiviteter ved at ansætte, uddanne og opmuntre lokale folk til at være involveret i leveringen af vores ture og aktiviteter

- Opmuntre vores gæster til at købe lokalt håndværk og lokale tjenester

MILJØANSVAR

- Levere miljøvenlige ture af høj kvalitet gennem vores førende tilgang til uddannelse af vores guider, så de opfylder internationale standarder for guidning

- at øge lokalsamfundenes bevidsthed om vigtigheden af at beskytte Sloveniens naturværdier

- Støtte og igangsættelse af lokale skovrejsning og bevarelsesprojekter

TURISMEINDUSTRIEN

- at arbejde for en ansvarlig tilgang til turismeudvikling

VORES TEAM

- Give vores unge medarbejdere en givende arbejdsoplevelse

- Personlige mål: Vi fortsætter med at støtte personalet i at forfølge personlige mål

- Fleksibelt arbejde: Vi fortsætter med at tilbyde et fleksibelt arbejdsmiljø, og til dato er alle medarbejdernes anmodninger om at ændre deres arbejdsmønstre blevet godkendt.

- Uddannelse: 50% bidrag til udgifter til uddannelse af 2 nye vejledere inden 2023

VORES KUNDER

- Forbedre kommunikationen omkring de ansvarlige aspekter af vores ture

- Opmuntre vores gæster til at bidrage til at støtte lokale børn fra familier i nød. Opnå 10.000 € i donation inden 2024

REJSEPARTNERPRIS

Travelife Partner-prisen er en anerkendelse af vores engagement i social og miljømæssig bæredygtighed. Vi overholder, baseret på en verificeret selvevaluering, mere end 100 kriterier vedrørende bæredygtighedsstyring, kontoraktiviteter, samarbejde med leverandører og kundekommunikation. Vi arbejder på yderligere forbedringer med henblik på i sidste ende at nå op på det tredjepartsreviderede Travelife Certified-stadie.

Lep d.o.o. teamet er glade for at kunne meddele, at vi er engageret i den Travelife for rejsearrangører og rejsebureauer ordning. Travelife er et internationalt anerkendt og af GSTC-Global Sustainable Tourism Council akkrediteret uddannelses-, ledelses- og certificeringsprogram inden for bæredygtighed i turisme. Det er et certificeringsprogram i tre trin for rejsearrangører og rejsebureauer: (1) Travelife Engaged, (2) Travelife Partner og (3) Travelife Certified. Travelife Partner prisen er en anerkendelse af vores engagement i social og miljømæssig bæredygtighed. Vi stræber efter yderligere forbedringer med henblik på at opfylde Travelife Certified-kriterierne.

Vores resultater inden for bæredygtighed er samlet i denne bæredygtighedsrapport.