Kestävä kehitys

Terveellinen ympäristö on välttämätön työmme jatkamiselle, ja siksi valitsemme kestäviä käytäntöjä ja ympäristöystävällisiä tapoja tehdä työtämme.
Pikalinkit

TOIMINTA-AJATUS

Olemme tulevaisuuteen suuntautunut incoming-matkatoimisto, jonka tehtävänä on tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia paikallisia kokemuksia ja lisätä aktiviteetteja paikalliseen tarjontaamme. Teemme tämän samalla kun edistämme kulttuurista ja ympäristöystävällistä sitoutumista tiiviiden yhteyksien kautta paikallisiin toimittajiin. Pidämme velvollisuutenamme työskennellä suoraan toimittajien, asiakkaiden ja koko yhteisön kanssa edistämällä kestävää kehitystä koulutuksen avulla ja säilyttämällä kulttuuri- ja luonnonvaroja kohteissamme.

LEP D.O.O:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA.

Olemme sitoutuneet suojelemaan ympäristöä ja vähentämään kielteisiä vaikutuksia luontoon. Sitoudumme toimimaan seuraavasti ympäristön suojelemiseksi:

 • noudattaa ympäristönsuojelulainsäädäntöä,
 • seurata toimintamme ympäristövaikutuksia,
 • täyttämään kestävän kehityksen politiikassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet,
 • kouluttaa työntekijöitä kestävän kehityksen politiikasta, tavoitteista ja toimista.
 • tiedotamme vieraille ja tavarantoimittajille pyrkimyksistämme vähentää toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia ja kannustamme heitä osallistumaan ja tukemaan meitä,
 • edistää kestävää liikkuvuutta ja muita ympäristöystävällisiä käytäntöjä työntekijöidemme keskuudessa.

Kiinnitämme erityistä huomiota seuraaviin aloihin:

ENERGIANKULUTUS

Yrityksemme on sitoutunut parantamaan jatkuvasti energiatehokkuuttaan ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöprofiiliaan.

Tavoitteiden saavuttamiseksi yritys aikoo:

 1. Vähentää energiantarvetta koko toiminnassaan:

Laitteet ja elektroniikka - Osta energiatehokkaita tuotteita ja käytä niitä tehokkaasti. Käytä kehittynyttä pistorasiaa vähentämään "vampyyrikuormitusta" -> sähköä, joka kuluu hukkaan, kun elektroniikka ei ole käytössä. Valaistus -> Hanki energiatehokkaita tuotteita, käytä niitä tehokkaasti ja lisää päivänvaloa toimistossamme käyttämällä energiatehokkaita ikkunoita ja kattoikkunoita. Tilojen sähkölämmitys ja -jäähdytys -> Hankitaan energiatehokkaita sähköjärjestelmiä ja käytetään niitä tehokkaasti. Eristä ja ilmatiivistä toimistomme asianmukaisesti. Sähköinen vedenlämmitys -> Hankitaan energiatehokas sähköinen vedenlämmitin ja käytetään sitä tehokkaasti tai valitaan energiatehokas vedenlämmitin, joka ei käytä sähköä.

 1. Käytä energiaa tehokkaammin
 2. Energian hankinta uusiutuvista lähteistä
 3. seurata, mitata ja raportoida energiankulutusta ja -tuotantoa koskevia tietoja; ja
 4. Edistetään koko henkilöstön, opiskelijoiden ja urakoitsijoiden tietoisuutta energiansäästövastuusta.

Vuokraamme toimitiloja toimistorakennuksesta, jonka arkkitehtuuri on ympäristöystävällinen ja joka vähentää huomattavasti energian ja kasvihuonekaasujen kulutusta huolellisella materiaalivalinnalla ja virheettömällä suunnittelulla. Lämpöeristetty tuulettuva alumiinijulkisivu, monikerroslasitus, mahdollisuus avata ikkunoita, jäähdytyksen/lämmityksen ja kaukolämmityksen valvontaan tarkoitettu keskusohjausjärjestelmä vaikuttavat osaltaan alhaisiin käyttökustannuksiin.

VEDENKULUTUS

Lep d.o.o. käyttää vettä huolellisesti. Molempien toimistohanojen vieressä on värikkäitä tarroja, jotka kannustavat henkilökuntaamme säästämään vettä.

JÄTEHUOLTO

Pyrimme vähentämään toimistossa syntyvän jätteen määrää, erityisesti muovin määrää. Tätä varten ostamme tavaroita, joissa ei ole tai on vähän
pakkaus. Tavarat ostetaan mahdollisuuksien mukaan irtotavarana. Lisäksi lajittelemme jätteemme (paperi, muovit ja pakkaukset, lasi), jotka sitten hävitetään asianmukaisiin kaupungin säiliöihin ja kierrätetään.

MUIDEN RESURSSIEN KULUTUS (PAPERI)

Lep d.o.o. vähentää paperinkulutusta keskittymällä digitaaliseen markkinointiin ja verkkoviestintään. Jäljelle jäävien materiaalien tulostaminen suunnitellaan huolellisesti ja tarkasti, jotta vältytään käyttämättä jääviltä materiaaleilta. Käytämme sertifioitua kierrätyspaperia.

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA

Varmistamme yrityksessämme hyvät työolot. Noudatamme kansallista ja kansainvälistä työ- ja ihmisoikeuslainsäädäntöä. Henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta ja he ovat tietoisia yrityksen kestävän kehityksen politiikoista, tavoitteista ja toimenpiteistä.

OSTOPOLITIIKKA

Yrityksessämme Lep d.o.o. olemme tietoisia siitä, että ostamalla paikallisia tavaroita ja palveluja edistämme paikallisen yhteisön hyvinvointia. Ostopolitiikkamme suosii siksi paikallisia tuotteita sekä ympäristövastuullisia tuotteita ja tuotteita, joilla on kestävyyssertifikaatti (reilu kauppa, luomu, FSC jne.).

YLEINEN TAVOITE

Haluamme jakaa intohimomme Sloveniaa kohtaan ja tietämyksemme sen luonnosta, historiasta ja ihmisistä vieraidemme kanssa tarjoamalla kestävää matkailua, joka on kannattavaa yrityksellemme ja hyödyttää paikallisia yhteisöjä ja ympäristöä.

YHTEISÖT JA KULTTUURI

- Suojelu- ja koulutushankkeiden toteuttaminen ja tukeminen sekä hyväntekeväisyysjärjestöjen ja aloitteiden tukeminen vierailuyhteisöissä.

- Järjestetään kiertomatkoja, joilla maksimoidaan vierailuyhteisöjen kulttuuriperinnöstä saatava hyöty ja kannustetaan yhteisöjä ylläpitämään ja suojelemaan kulttuuriaan.

- Kehitetään isäntäyhteisöjen valmiuksia ansaita elantonsa matkailun avulla tukemalla niitä matkailualan verkoston jäseninä, ymmärtämällä alaa ja saamalla ne markkinoille.

TALOUDELLINEN VASTUU

- Pidä rahat paikallisina ostamalla (mahdollisimman paljon) paikallisia tuotteita ja majoittumalla perheomisteisissa majataloissa ja hotelleissa.

- Tarjoamme tulonhankintatoimia palkkaamalla, kouluttamalla ja kannustamalla paikallisia ihmisiä osallistumaan matkojen ja toimintojen järjestämiseen.

- Kannustaa vieraita ostamaan paikallisia käsitöitä ja palveluja

YMPÄRISTÖVASTUU

- Tarjoamme korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä matkoja, sillä meillä on johtava lähestymistapa oppaiden kouluttamiseen kansainvälisten opastusstandardien mukaisesti.

- Lisätään paikallisyhteisöjen tietoisuutta Slovenian luonnonvarojen suojelun tärkeydestä.

- Tuetaan ja käynnistetään paikallisia metsänistutus- ja luonnonsuojeluhankkeita.

MATKAILUALA

- Edistetään vastuullista lähestymistapaa matkailun kehittämiseen.

TIIMIMME

- Tarjota palkitsevia työkokemuksia nuorille työntekijöillemme.

- Henkilökohtaiset tavoitteet: tuemme edelleen henkilöstöä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.

- Joustava työympäristö: tarjoamme edelleen joustavan työympäristön, ja tähän mennessä kaikki henkilöstön pyynnöt työaikajärjestelyjen muuttamiseksi on hyväksytty.

- Koulutus: 50%:n rahoitusosuus 2 uuden oppaan koulutuskustannuksiin vuoteen 2023 mennessä.

ASIAKASKUNTAMME

- Parannamme matkojemme vastuullisia näkökohtia koskevaa viestintää.

- Kannustetaan vieraita tukemaan paikallisia lapsia tarvitsevista perheistä. Saavutetaan 10000 euron lahjoitussumma vuoteen 2024 mennessä.

MATKAKUMPPANIPALKINTO

Travelife Partner -palkinto on tunnustus sitoutumisestamme sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Noudatamme todennetun itsearvioinnin perusteella yli 100 kriteeriä, jotka liittyvät kestävän kehityksen johtamiseen, toimistotoimintaan, yhteistyöhön tavarantoimittajien kanssa ja asiakasviestintään. Pyrimme parantamaan toimintaamme entisestään ja saavuttamaan lopulta kolmannen osapuolen auditoiman Travelife Certified -tason.

Lep d.o.o. -tiimi on iloinen voidessaan ilmoittaa, että olemme sitoutuneet yhteistyöhön Travelife matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille järjestelmä. Travelife on kansainvälisesti tunnustettu, GSTC-Global Sustainable Tourism Councilin akkreditoima kestävän matkailun koulutus-, johtamis- ja sertifiointiohjelma. Se on kolmivaiheinen sertifiointiohjelma matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille: (1) Travelife Engaged, (2) Travelife Partner ja (3) Travelife Certified. Travelife-kumppani palkinto on tunnustus sitoutumisestamme sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen. Pyrimme parantamaan toimintaamme edelleen, jotta voimme lopulta täyttää Travelife Certified -kriteerit.

Kestävän kehityksen saavutuksemme on koottu tähän kestävän kehityksen raporttiin.